RODO

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:
1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej w umowie przedmiotem której jest udział w imprezie turystycznej jest Boski Development sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ćwiklińskiej 3/8 w Rzeszowie (kod pocztowy: 35-330, tel.: 609 788 080, adres e-mail: sklep@miloszskierski.com.) 

2. Celem zbierania danych jest prawidłowe wykonanie umowy na organizację imprezy turystycznej na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO. 

3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą jedynie osoby realizujące imprezę turystyczną z którymi Administrator będzie miał zawarte stosowne umowy oraz instytucje upoważnione z mocy prawa. 

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia usunięcia zgłoszenia imprezy turystycznej z bazy wypoczynku administrowanej przez Kuratorium Oświaty. 

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

6. We wszystkich sprawach określonych w ust. 6 należy kontaktować się z wyznaczonym przez spółkę inspektorem danych osobowych na adres email: rodo@miloszskierski.com albo pocztą tradycyjną: Inspektor Danych Osobowych, Boski Development sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ćwiklińskiej 3/8 w Rzeszowie (kod pocztowy: 35-330). 

7. Przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.:
1) przed 25 maja 2018 r. – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, 2) po 25 maja 2018 r. – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowy dotyczącej imprezy turystycznej. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe jej wykonanie.

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania

10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.